Pełnienie funkcji IODO w ZUK Kiełczów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

„Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kiełczowie”.

Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: do 19.04.2019 r., do godz.0900.

Termin otwarcia ofert: 19.04.2019 r., godz. 0920.

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

Pytanie nr 1-3 z 16-04-2019.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 2 – Wzór umowy.pdf