Opracowanie koncepcji (opinii) dla zadania: Ocena możliwości modyfikacji rozwiązania osadnika wtórnego w Mirkowie

Data i godzina opublikowania:  22-08-2023 07:58

Data i godzina ostatniej edycji: 22-08-2023 07:58

Termin składania ofert do 28-08-2023 10:00

Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia 04-09-2023

Data przeniesienia do archiwum: 05-09-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Opracowanie koncepcji (opinii) dla zadania: Ocena możliwości modyfikacji rozwiązania osadnika wtórnego w Mirkowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zuk-kielczow.pl

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy

Termin składania ofert: 28.08.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.08.2023 r. godz. 10:45

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania i rozstrzygniecia – modyfikacja OW1 (opublikowano 22-08-2023).pdf

Zapytanie ofertowe i formularz oferty – Ocena mozliwosci modyfikacji OW1 (opublikowano 22-08-2023).pdf

Wzór Umowy – Ocena mozliwosci rozwiazania OW1 (opublikowano 22-08-2023).pdf