Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacyjnej DN 200 w ul. Mazepy na sieć o średnicy DN 300 i długości L = 150 m po dz. nr 29 AM – 26 obręb Psie Pole oraz dz. nr 1 AM – 9 obręb Zgorzelisko we Wrocławiu

Data i godzina opublikowania: 09-05-2023 13:58

Data i godzina ostatniej edycji:  09-05-2023 13:58

Termin składania ofert do 15-05-2023 10:00

Rozstrzygnięcie z dnia: 18-05-2023

Data przeniesienia do archiwum: 19-05-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacyjnej DN 200 w ul. Mazepy na sieć o średnicy DN 300 i długości L = 150 m po dz. nr 29 AM – 26 obręb Psie Pole oraz dz. nr 1 AM – 9 obręb Zgorzelisko we Wrocławiu.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 15.05.2023 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie postępowania (opublikowano 18-05-2023).pdf

Zapytanie ofertowe (opublikowano 09-05-2023).pdf

Analiza techniczno ekonomiczna odbioru ścieków z Gminy Długołęka (opublikowano 09-05-2023).pdf

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (opublikowano 09-05-2023).pdf

Załącznik 1 – formularz ofertowy (opublikowano 09-05-2023).docx

Załącznik nr 2 – wzór umowy (opublikowano 09-05-2023).pdf

Załącznik nr 3 – wzór zestawienia referencji (opublikowano 09-05-2023).pdf

Załącznik nr 3 – wzór zestawienia referencji (opublikowano 09-05-2023).doc

Załącznik nr 4 – warunki MPWiK Wrocław (opublikowano 09-05-2023).pdf