Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej PEHD f 160 po dz. 560/1, 560/2, 434, 1/5, obręb Wilczyce oraz po dz. 525, obręb Kiełczów i/lub dz. 479, obręb Kiełczów”.

Data i godzina opublikowania:  31-08-2023 11:01

Data i godzina ostatniej edycji: 08-09-2023 11:15

Termin składania ofert do 06-09-2023 10:00

Rozstrzygnięcie z dnia 07-09-2023

Data przeniesienia do archiwum: 11-09-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail:biuro@zuk-kielczow.pl, tel.71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej PEHD f 160 po dz. 560/1, 560/2, 434, 1/5, obręb Wilczyce oraz po dz. 525, obręb Kiełczów i/lub dz. 479, obręb Kiełczów”.

Oferty proszę składać na formularzu ofertowym dostępnym poniżej na stronie. Do oferty proszę dołączyć wszystkie dokumenty, o których mowa w treści formularza.

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

Termin wykonania zamówienia: do 29.02.2024 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Kryterium oceny ofert: 100% cena

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zuk-kielczow.pl

Termin składania ofert: 06.09.2023 r. godz. 10:00

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w  Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie (opublikowano 08-09-2023)pdf

Formularz ofertowy (opublikowano 31-08-2023).docx

Formularz ofertowy (opublikowano 31-08-2023).pdf

Warunki rozbudowy sieci wodociągowej (opublikowano 31-08-2023).pdf

Załącznik nr 1 – wzór umowy (opublikowano 31-08-2023).pdf