Odstąpienie od wyłączenia - Kamień

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. informuje, że z przyczyn niezależnych odstępuje od zaplanowanego na dzień 08.03.2022 r.  w godzinach 8:30÷14:30 w miejscowości Kamień ul. Kryształowa 1, 2

 wyłączenia wody w sieci wodociągowej.