Odczyty wodomierzy

Odczyty wodomierzy

Odczyty wodomierzy dokonywane są przez pracowników Zakładu – Inkasentów, co dwa miesiące, według ustalonych tras. Na życzenie Odbiorcy pracownik odczytujący wodomierz winien okazać legitymację służbową. Faktura jest drukowana na miejscu i przekazywana Odbiorcy. Inkasent nie jest upoważniony do przyjmowania zapłaty od Odbiorców.

W przypadku nieobecności Odbiorcy podczas odczytu pozostawiane jest zawiadomienie z numerem telefonu, do obsługującego dany teren Inkasenta, z prośbą o podanie bieżącego stanu wodomierza. Odbiorca, podając do rozliczenia ilość zużytej wody, odczytuje tylko czarne cyfry na wodomierzu, czyli metry sześcienne. Cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne i nie są brane pod uwagę do rozliczeń. W przypadku posiadania dodatkowych wodomierzy przez Odbiorcę np. wodomierza (podlicznika) ogrodowego, należy podać aktualne stany wszystkich wodomierzy.

Stan wodomierza można również podać za pomocą:

Faktura wystawiana przez Zakład na podstawie informacji podanej w powyższy sposób przekazywana jest Odbiorcy drogą pocztową listem zwykłym z wyjątkiem, gdy Odbiorca wskazuje stan wodomierza osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Wówczas faktura jest wystawiana przez Zakład na miejscu.

W przypadku braku informacji ze strony Odbiorcy o wskazaniu wodomierza wystawiana jest faktura na podstawie szacowanego zużycia wody. W kolejnym okresie rozliczeniowym dokonuje się odczytu i rozliczenia zużycia wody z uwzględnieniem uprzednio oszacowanego zużycia.

Wykaz miejscowości wraz z danymi kontaktowymi Inkasenta obsługującego dany teren

MIEJSCOWOŚĆ (NAZWA REJONU)
ULICAFakturowane w miesiącuPrzewidywany odczyt
przez inkasenta
w dniach od – do
Inkasent
Bąków Nieparzystym11-22Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Bielawa Parzystym01-03Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Bierzyce Parzystym04-12Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Borowa Nieparzystym01-10Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Brzezia Łąka Nieparzystym01-15Adam Andrecki
tel. 609 546 084
Budziwojowice Parzystym13-21Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Bukowina Nieparzystym11-22Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Byków Parzystym04-18Anna Kwiatkowska
tel. 607 064 371
Dąbrowice Nieparzystym17-24Marcin Śliwa
tel. 795 018 008
Długołęka część IAKACJOWA, BEMA, BRZOZOWA,
KLONOWA, KOCHANOWSKIEGO, KOLEJOWA,
KONOPNICKIEJ, KOPERNIKA, KRÓTKA, KWIATOWA,
M.REJA, PARKOWA, RÓŻANA, SIENKIEWICZA,
SPOKOJNA, SZKOLNA, TUWIMA, WARYŃSKIEGO, ZIELONA. SZCZODRE: BRZOZOWA 10, 11, TUWIMA
Nieparzystym01-08Marcin Śliwa
tel. 795 018 008
Długołęka część IIBRZOZOWA, BUKOWA, BZOWA, CHABROWA,
CISOWA, GRABOWA, JEMIOŁOWA, JODŁOWA,
KALINOWA, KONWALIOWA, LAWENDOWA,
LIPOWA, MAGNOLIOWA, MAKOWA, MODRZEWIOWA,
OKRĘŻNA, OLCHOWA, ORZECHOWA, POLNA,
POŁUDNIOWA, ROBOTNICZA, RUMIANKOWA,
RZEMIEŚLNICZA, SOSNOWA, ŚWIERKOWA,
TĘCZOWA, WIERZBOWA, WRZOSOWA, WSCHODNIA,
ZACHODNIA
Nieparzystym01-18Zbigniew Knobloch
tel. 693 824 276
Długołęka część IIIASNYKA, BRONIEWSKIEGO 18, GAJOWA,
JAŚMINOWA, KAROLA MIARKI, KASZTANOWA, KNIEJOWA,
ŁOWIECKA, MICKIEWICZA, MYŚLIWSKA, PTASIA,
SŁOWACKIEGO, SŁOWICZA, SPACEROWA,
WROCŁAWSKA, Byków: BETONOWA 2, WROCŁAWSKA 23
Nieparzystym09-16Marcin Śliwa
tel. 795 018 008
Długołęka część IV

BOCZNA, BRONIEWSKIEGO, DĘBOWA,
JARZĘBINOWA, LILIOWA, MALINOWA, NOWA,
OGRODOWA, SERWISOWA, SŁONECZNA,
STAWOWA, WIEJSKA, ZAWADZKIEGO)

Mirków,
WROCŁAWSKA 43

Parzystym18-31Zbigniew Knobloch
tel. 693 824 276
Dobroszów Nieparzystym17-24Marcin Śliwa
tel. 795 018 008
Domaszczyn Nieparzystym13-29Anna Kwiatkowska
tel. 607 064 371
Godzieszowa Parzystym22-31Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Jaksonowice Parzystym13-21Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Januszkowice Nieparzystym17-24Marcin Śliwa
tel. 795 018 008
Kamień Parzystym01-17Zbigniew Knobloch
tel. 693 824 276
Kątna Parzystym04-18Anna Kwiatkowska
tel. 607 064 371
Kępa Parzystym13-21Cecylia Polny
tel. 534 809 717
KiełczówAgrestowaParzystym24-31Adam Andrecki
tel. 609 546 084
Kiełczów część IBŁAWATNA 2, KRĘTA, LEŚNA, SZKOLNA 1/5,
MODRZEWIOWA 1, OGRODOWA, ORZECHOWA 7,
WROCŁAWSKA, ZGODNA 5, ZDROWA
Parzystym01-15Adam Andrecki
tel. 609 546 084
Kiełczów część IIBOROWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, KRÓTKA,
LETNIA, ORZECHOWA, PÓŁNOCNA, SŁONECZNA,
SOSNOWA, SZKOLNA, ZŁOTA
Parzystym16-23Adam Andrecki
tel. 609 546 084
Kiełczów część IIIBŁAWATNA, KWIATOWA, LAWENDOWA, MIODOWA,
SKOWRONKOWA, SŁOWICZA, SPORTOWA,
SREBRNA, SZAROTKOWA, SZKOLNA, WILCZYCKA, ZIELONA
Parzystym17-31Marcin Śliwa
tel. 795 018 008
Kiełczów część IVBAWARSKA, BOCZNA , CISOWA,
CYPRYSOWA, HEBANOWA, KAMIENNA,
MAKOWA, POŁUDNIOWA, SEZAMKOWA,
WSCHODNIA, ZACHODNIA
Parzystym19-31Anna Kwiatkowska
tel. 607 064 371
Kiełczów część VBUKOWA, KASZTANOWA, KLONOWA,
LIPOWA, ŁADNA, MODRZEWIOWA, PARKOWA,
RÓŻANA, ŚWIERKOWA, WIOSENNA, WIŚNIOWA
Parzystym01-16Marcin Śliwa
tel. 795 018 008
Kiełczów część VIPOLNA, AKACJOWA, DOBRA, JAŚMINOWA,
MLECZNA, SPOKOJNA, WĄSKA, ZGODNA,
PLATYNOWA, SIELSKA, RZECZNA, SZCZĘŚLIWA
Parzystym01-23Dawid Knobloch
tel. 695 411 136
Kiełczówek Parzystym24-31Adam Andrecki
tel. 609 546 084
Krakowiany Parzystym13-21Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Łosice Nieparzystym17-24Marcin Śliwa
tel. 795 018 008
Łozina Parzystym04-12Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Michałowice Parzystym13-21Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Mirków Nowy Nieparzystym01-14Dawid Knobloch
tel. 695 411 136
Mirków Stary IAZALIOWA 2-2B, 4-4C, 34-48, BŁAWATNA,
FIOŁKOWA, GAZOWA, HIACYNTOWA,
JAŚMINOWA, KIEŁCZOWSKA, KWIATOWA,
LAWENDOWA, ŁĄKOWA, MIĘTOWA,
POLNA, RÓŻANA, RUMIANKOWA
Nieparzystym19-31Zbigniew Knobloch
tel. 693 824 276
Mirków Stary IIAZALIOWA 1-1i, 3-3E, 5-6, 13-32A, IRYSOWA,
KALINOWA, KIEŁCZOWSKA 1D, 2, 2C, 18,
KOLEJOWA, KRÓTKA, MAKOWA, MODRA,
RZEMIEŚLNICZA, WROCŁAWSKA, WRZOSOWA
Nieparzystym23-31Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Oleśniczka Parzystym04-18Anna Kwiatkowska
tel. 607 064 371
Pasikurowice Parzystym24-31Dawid Knobloch
tel. 695 411 136
Pawłowice Nieparzystym11-22Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Piecowice Parzystym01-17Zbigniew Knobloch
tel. 693 824 276
Pietrzykowice Nieparzystym11-22Adam Andrecki
tel. 609 546 084
PruszowiceGALAKTYCZNA, GWIEZDNA, KSIĘŻYCOWA, LAWENDOWA, LEŚNA. LETNIA, LILIOWA, ŁOZIŃSKA, OSIEDLOWA, PARKOWA, POGODNA, RADOSNA, SŁONECZNA, SPACEROWA, SPOKOJNA, STAWOWA, SZCZĘŚLIWA, ŚWIERKOWA, TĘCZOWA, WIOSENNA, WROCŁAWSKA, WRZOSOWA, ZIELNANieparzystym11-22Cecylia Polny
tel. 534 809 717
PruszowiceDĘBOWA, OLEŚNICKA, TRZEBNICKANieparzystym30-31Anna Kwiatkowska
tel. 607 064 371
Raków Parzystym04-18Anna Kwiatkowska
tel. 607 064 371
Ramiszów od numeru
1B do numeru 38
 Nieparzystym11-22Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Ramiszów od numeru
60
 Nieparzystym15-16Dawid Knobloch
tel. 695 411 136
Siedlec Parzystym22-31Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Skała Parzystym13-21Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Stępiń Parzystym01-03Anna Kwiatkowska
tel. 607 064 371
Szczodre Nieparzystym01-12Anna Kwiatkowska
tel. 607 064 371
Śliwice Nieparzystym01-15Adam Andrecki
tel. 609 546 084
Tokary Parzystym22-31Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Węgrów Parzystym13-21Cecylia Polny
tel. 534 809 717
Wilczyce IAkacjowa, Bławatna, Borowa, Cisowa,
Familijna, Jagodowa, Klonowa, Kwiatowa, Lawendowa,
Leśna, Liliowa, Lipowa, Olchowa, Polna,
Rumiankowa, Słoneczna, Szkolna, Topolowa, Wrocławska 1-34 bez 29B
Nieparzystym16-31Adam Andrecki
tel. 609 546 084
Wilczyce IISielska, Skowronkowa, Sportowa, Wilczycka, Wrocławska 1BE-1IGNieparzystym25-31Marcin Śliwa
tel. 795 018 008
Wilczyce IIIBRZOZOWA, DĘBOWA, DWORSKA,
KASZTANOWA, ŁĄKOWA, MAGNOLIOWA,
MALINOWA, POZIOMKOWA, RUBINOWA, SOSNOWA,
SPOKOJNA, SREBRNA, STOKROTKOWA, WROCŁAWSKA 29B,
WROCŁAWSKA 35-81, ZŁOTA
Nieparzystym17-31Dawid Knobloch
tel. 695 411 136
Zaprężyn Parzystym13-21Cecylia Polny
tel. 534 809 717