Odbiór,wywóz i zagospod. odpadów OŚ_Mirków

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w postaci piasku (19 08 02) oraz skratek (19 08 01) z Oczyszczalni ścieków w Mirkowie ul. Bławatna 1a oraz z Oczyszczalni ścieków w Borowej ul. Cisowa 4 gm. Długołęka”.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 03.01.2019 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 03.01.2019 r. godz. 1030

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia w załączniku poniżej.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert 03.01.2019r..pdf
Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
SIWZ.pdf
Unieważnienie.pdf
Zał 1-Formularz oferty.pdf
Zał 2 do 5-sprawozdania z badań.pdf
Zał 6-umowa.pdf