Odbiór, wywóz i zagospodarowanie osadu ściekowego OŚ Mirków

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego (19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie ul. Bławatna 1a gm. Długołęka poprzez odzysk lub unieszkodliwienie.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 26.09.2019 r. do godz. 10.00

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie osady 26.09.2019.pdf

Otwarcie i rozstrzygnięcie osady 26.09.2019.pdf

SIWZ osady 19.08.2019.pdf

RODO klauzula informacja.pdf

Oferta zał nr 1 19.08.2019.pdf

Umowa zał. do SIWZ 19.08.2019.pdf

Załącznik nr 1 do umowy wagowy rejestr zbiorczy 19.08.2019.pdf

Załącznik Nr 3 – potwierdzenie odbycia wizji lokalnej 19.08.2019.pdf