Odbiór, wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego (19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie ul. Bławatna 1a gm. Długołęka poprzez odzysk lub unieszkodliwienie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na: “Odbiór, wywóz i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego (19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie ul. Bławatna 1a gm. Długołęka poprzez odzysk lub unieszkodliwienie”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 26.10.2021 r. godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 26.10.2021 r. godz. 1030.

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

swz.pdf

Załącznik nr 1-formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2-wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3-oświadczenie wykonawcy.pdf