ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ROLNICZE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIRKOWIE

Data i godzina opublikowania: 27-03-2023 11:18

Data i godzina ostatniej edycji:  30-03-2023 10:39

Termin składania ofert do 31-03-2023 10:00

Data unieważnienia:  03-04-2023 08:53

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Mirkowie.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 31.03.2023 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Informacja o uniewaznieniu (opublikowano 30-03-2023).pdf

Odpowiedzi na pytania_Odbior transport i zagospodarowanie osadow sciekowych (opublikowano 30-03-2023).pdf

Pytania i odpowiedzi Odbiór, transport i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych (opublikowano 28-03-202).pdf

SWZ_Odbior, transport i zagospodarowanie osadow sciekowych (opublikowano 27-03-2023).pdf

Formularz oferty_Odbior, transport i zagospodarowanie osadow sciekowych (opublikowano 27-03-2023).pdf

Wzór umowy_Odbior, transport i zagospodarowanie osadow sciekowych (opublikowano 27-03-2023).pdf

Zał. 3_Odbior, transport i zagospodarowanie osadow sciekowych (opublikowano 27-03-2023).pdf

Zał. 4_Odbior, transport i zagospodarowanie osadow sciekowych (opublikowano 27-03-2023).pdf