ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ROLNICZE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIRKOWIE

Data i godzina opublikowania: 03-04-2023 13:54

Data i godzina ostatniej edycji:  14-04-2023 14:03

Termin składania ofert do 07-04-2023 10:00

Rozstrzygnięcie z dnia: 14-04-2023

Data przeniesienia do archiwum: 17-04-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Mirkowie.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 07.04.2023 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygniecie postepowania_Odbior, transport i zagospodarowanie rolnicze osadow sciekowych (opublikowano 03-04-2023).pdf

SWZ_Odbior, transport i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadow sciekowych (opublikowano 03-04-2023).pdf

Formularz oferty_Odbior, transport i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadow sciekowych (opublikowano 03-04-2023).pdf

Projekt umowy_Odbior, transport i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadow sciekowych (opublikowano 03-04-2023).pdf

Zał. 3_Odbior, transport i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadow sciekowych (opublikowano 03-04-2023).pdf

Zal. 4_Odbior, transport i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadow sciekowych (opublikowano 03-04-2023).pdf