Odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego (19 08 05) z Oczyszczalni ścieków w Mirkowie ul Bławatna 1a gm. Długołęka poprzez odzysk lub unieszkodliwianie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

“Odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego (19 08 05) z Oczyszczalni ścieków w Mirkowie ul Bławatna 1a gm. Długołęka poprzez odzysk lub unieszkodliwianie .”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 11.10.2021 r. godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 11.10.2021 r. godz. 1030

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

SWZ.pdf

Załącznik 1-Formularz oferty.pdf

Załącznik 2-Umowa.pdf

Załącznik 3-Oświadczenie wykonawcy.pdf