Ochrona mienia-2019

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.,
ul. Wilczycka 14,
55-093 Kiełczów,
tel 71/398-80-36,
fax 71/398-81-81,
e-mail biuro@zuk-kielczow.pl

Zaprasza uprawnione firmy do składania ofert na wykonywanie usługi ochrony mienia
i prowadzenia dozoru obiektów ZUK Sp. z o. o.

Przedmiot zamówienia:
Ochrona i dozór obiektów ZUK Sp. z o. o. (24/7), zlokalizowanych przy ul. Wilczyckiej 14, 55-093 Kiełczów w zakresie:
– prowadzenia książki służby,
– sprawdzania zamknięcia obiektów podlegających zamykaniu,
– przyjmowania zgłoszeń telefonicznych, ustnych i pisemnych w czasie służby, dotyczących awarii wodociągowych i kanalizacyjnych wg procedur obowiązujących w firmie (poza godzinami pracy Zakładu tj. 15-7 oraz weekendy 24 h),
– rejestracja pojazdów wjeżdżających na teren magazynowo-warsztatowy (odgrodzony szlabanem),
– wyposażenie pracowników ochrony w system kontroli miejsca i czasu pracy strażników oraz w pełne umundurowanie,
– wsparcie grupy interwencyjnej w przypadku zagrożenia obiektu i pracowników.

Termin składania ofert: 29.01.2018 r. godz. 10.00

Wszelkie zapytania dotyczące zamówienia prosimy kierować do Anety Śliwy,
email: a.sliwa@zuk-kielczow.pl, (tel. 71/398-80-36 wew. 126)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Ochrona mienia-2019.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Protokół z przeprowadzonego postępowania.pdf
Pytanie1 i odpowiedź1.pdf
Pytanie2 i odpowiedź2.pdf
Pytanie3 i odpowiedź3.pdf