Nowa wysokość cen i stawek opłat (wg zatwierdzonej taryfy) od 16.04.2022 r.

Szanowni  Państwo,

Informujemy, że od 16.04.2022 r. obowiązywać będzie

nowa wysokość cen i stawek opłat (wg zatwierdzonej taryfy)

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wniosek dotyczący nowej taryfy został zatwierdzony przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą
we Wrocławiu decyzją z dnia 28.03.2022 r. 

W związku z regulacją nakładającą obowiązek ustalania stawek opłat za wodę i ścieki na okres 3 lat informujemy, że obecnie obowiązująca taryfa z dniem 15.04.2022 r. traci swoją ważność.

Plik do pobrania: Decyzja WR.RZT.70.240.2021.pdf