NIE będą dokonywane bezpośrednie odczyty wodomierzy przez inkasentów do odwołania

W związku z dynamicznie rosnącym zagrożenie epidemiologicznym związanym z potwierdzeniem obecności Koronawirusa w naszym województwie oraz działaniami profilaktycznymi Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie informuje, że NIE będą dokonywane bezpośrednie odczyty wodomierzy przez inkasentów do odwołania.

Prosimy o podawanie odczytów wodomierzy poprzez:

  1. Przesłanie odczytu na numer telefonu inkasenta, wraz z podaniem adresu nieruchomości, którego odczyt dotyczy
  2. Przesłanie odczytu poprzez skrzynkę email na adres biuro@zuk-kielczow.pl
  3. Telefonicznie na numer (71) 398-80-36/39

Powyższa decyzja związana jest z koniecznością dbania o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy jak i pracowników zakładu.