Kontakt

Dane kontaktowe firmy

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów

Email: biuro@zuk-kielczow.pl
Tel. (71) 398-80-36/39
Fax. (71) 398-81-81

Zakład przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 – 15:00

 

NIP 896-11-98-303
Regon 931976499
KRS 0000098993
Konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001

Książka Adresowa

Kierownik Biura Obsługi Klienta:
Aneta Śliwa – 71 398 80 36 wew. 126

Zawieranie umów na dostawę wody i odbiór ścieków:
Karolina Ochendzan – 71 398 80 36 wew. 126

Małgorzata Mazur – 71 398 80 36 wew. 126

Zofia Chorzępa – 71 398 80 36 wew.101 lub 2
Daria Skolasińska-Oprzędek – 71 398 80 36 wew.101 lub 2

Kierownik Wodociągów :
Danuta Prokopowicz – 71 398 80 36 wew. 120

Inspektor ds. eksploatacji:
Jerzy Kupczyk – 71 398 80 36 wew. 120

Inspektor ds. eksploatacji:
Joanna Adamska – 71 398 80 36 wew. 102

Z-ca Kierownika Wodociągów inwestycje, remonty, awarie, odbiory sieci wodociągowych:
Marcin Stadnik – 71 398 80 36 wew.103, kom. 785 018 051

Inspektor ds. eksploatacji:
Izabela Igras-Jabłońska – 71 398 80 36 wew. 102


Dział techniczny
Wydawanie warunków technicznych wod-kan, uzgadnianie dokumentacji projektowych:
Magdalena Pilarczyk – 71 398 80 36 wew. 131 lub 3
Anna Berezowska – 71 398 80 36 wew. 123 lub 4


Odbiór sieci i przyłączy wodociągowych:
Tomasz Podsiadło – 71 398 80 36 wew. 103,  kom. 693 074 342

Kierownik Pionu Kanalizacji i Oczyszczalni ścieków:
Wojciech Czarny – 71 398 80 36 wew. 129


Oczyszczalnia Ścieków w Mirkowie:
Stanisław Żygadło – kom. 607 064 372
Piotr Urbaniak – kom. 530 263 169


Dział techniczny
Odbiór przyłączy kanalizacyjnych:
Dominik Czekajło – 71 398 80 36 wew. 133, kom. 534 491 048
Ewelina Szewczyk – 71 398 80 36 wew. 133

Główny Księgowy:
Barbara Błaszczyk – 71 398 80 36 wew. 146
Księgowy:
Renata Łabowska – 71 398 80 36 wew. 146
Księgowy:
Justyna Trawińska – 71 398 80 36 wew. 135
Kadry:
Dobrosława Gralińska – 71 398 80 36 wew. 135

Marcin Węgrzyn – 71 398 80 36 wew. 119 lub 5

Fakturowanie i rozliczanie poboru wody i odbioru ścieków:
Hassan Hamoud – 71 398 80 36 wew. 119 lub 5

Zarządzanie nieruchomościami remonty, inwestycje:
Patrycja Kaspryszyn – 71 398 80 36 wew. 132

Zarządzanie nieruchomościami remonty, inwestycje:
Zbigniew Lewandowski – 71 398 80 36 wew. 132

Formularz Kontaktowy