Kontakt

Dane kontaktowe firmy

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów

Email: biuro@zuk-kielczow.pl

Biuro Obsługi Klienta

Tel. (71) 398-80-36/39

Zakład przyjmuje interesantów
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach
7:00 – 15:00

środa w godzinach 7:00 – 16:00

 

NIP 896-11-98-303
Regon 931976499
KRS 0000098993
Konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY
36 9584 1021 2003 0302 0971 0001

Książka Adresowa

Kierownik Działu
Anna Berezowska

Koordynator Działu

Daria Skolasińska-Oprzędek – 530 115 301

Fakturowanie i rozliczanie poboru wody i odbioru ścieków:

Hassan Hamoud – 781 508 788

Windykacja i należności
Marcin Węgrzyn – 537 256 284

Specjalista ds. inżynieryjnych

Klaudia Olejniczak – 536 809 326

Inspektorzy ds. inżynieryjnych (warunki, uzgodnienia):

Urszula Stawicka-Kałużka – 71 398 80 36 wew. 131,
                                                                  kom. 536 793 381

Referent ds. administracyjno-biurowych

Magdalena Pilarczyk – 71 398 80 36 wew. 123,
                                                     kom. 536 307 551

Inkasenci

Adam Andrecki – 609 546 084

Zbigniew Knobloch – 693 824 276

Dawid Knobloch – 695 411 136

Anna Kwiatkowska – 607 064 371

Cecylia Polny – 534 809 717

Kierownik Działu

Tomasz Podsiadło – 693 074 342

Mistrz ds. eksploatacji

Dominik Czekajło – 530 243 940

Inspektor ds. eksploatacji

Katarzyna Kruszyk – 534 469 590

Inspektor ds. eksploatacji

Natalia Mackiewicz – 533 675 554

Odbiory techniczne

Inspektor ds. eksploatacji

Michał Rzeszowski – 531 311 015

Inspektor ds. eksploatacji

Tomasz Smołalski – 531 516 645

Kierownik Działu

Grzegorz Ceremuga– 534 491 048

Główny specjalista ds. oczyszczalni ścieków

Krzysztof Iskra533 987 026

Główny Specjalista ds. Gospodarki Ściekowej i Komunalnej

Ewelina Szewczyk – 693 074 352

Inspektor ds. eksploatacji

Mariusz Zarzycki – 536 471 423

Inspektor ds. eksploatacji

Michał Rzeszowski – 531 311 015

Inspektor ds. eksploatacji

Tomasz Smołalski – 531 516 645

Główna Księgowa
Barbara Błaszczyk

Księgowa

Justyna Trawińska

Księgowa

Marta Maciejewska-Basta

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Dobrosława Gralińska

Gospodarka Materiałowa i Zaopatrzeniowa

Zbigniew Lewandowski – 534 681 448

Formularz Kontaktowy