Inwestycje

INWESTYCJE

Zakład Usług Komunalnych w Kiełczowie w latach 2019-2022 planuje realizować inwestycje zgodnie z zatwierdzonych Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu.

Pobierz załącznik:

Plan Wieloletni

 

Inwestycje współfinansowane

Zrealizowane przy wsparciu WFOŚiGW

Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. http://www.wfosigw.wroclaw.pl​

 1. Zadanie: „Modernizacja i rozbudowa Systemu Wodociągowego gminy Długołęka
  W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt rzeczowy polegający na:

  – modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Siedlec poprzez zwiększenie poboru wody z ujęcia z Q=503 m3/d do wydajności Q=1500 m3/d tj. o Q=997 m3/d,
  – budowie sieci wodociągowej o długości około 3,39 km,
  – budowie dwukomorowego zbiornika żelbetowego wody czystej o pojemności 400 m3 na terenie SUW Piecowicach.

 2. Wartość ogólna przedsięwzięcia: 4 065 680,00 zł
 3. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: pożyczka w kwocie 2 439 000,00 zł.

Zdjęcia w/w inwestycji w galerii.