Inwestycje

INWESTYCJE

Szanowni Państwo, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje o zakończeniu dwóch bardzo istotnych z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Długołęka zadań inwestycyjnych, na które to zadania Zakład otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zadanie 1: Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosice gmina Długołęka zostało zrealizowane do dnia 20.05.2021 r. i obejmowało:

– Zwiększenie wydajności układu technologicznego z 85 m3/h do 130 m3/h

– Zwiększenie retencji wody w zbiornikach wody czystej z 450 m3 do ok. 600 m3

– Wyeliminowanie awaryjności stacji powodowanych ich stanem technicznym i dostosowanie układu technologicznego do obecnego składu fizykochemicznego wody surowej.

– Możliwość całodobowego monitoringu pracy stacji i pełnego opomiarowania procesów technologicznych.

– Pokrycie okresowych niedoborów wody w rejonie zaopatrzenia przez SUW Łozina.

Zadanie 2: Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Śliwice gmina Długołęka zostało zrealizowane do dnia 24.08.2021 r. i obejmowało:

– Zwiększenie wydajności układu technologicznego z 50 m3/h do 120m3/h.

– Zwiększenie retencji wody w zbiornikach wody czystej z 350m3 do ok. 600m3.

– Wyeliminowanie awaryjności stacji powodowanych ich stanem technicznym i dostosowanie układu technologicznego do obecnego składu fizykochemicznego wody surowej.

– Możliwość całodobowego monitoringu pracy stacji i pełnego opomiarowania procesów technologicznych.

– Pokrycie okresowych niedoborów wody w rejonie Kiełczowa i Wilczyc oraz odciążenie SUW Piecowice.

Całkowity koszt realizacji obu zadań wyniósł 9 707 160,02 złotych, z czego:

  • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 4 600 000,00zł
  • wsparcie ze strony Gminy Długołęka – 1 000 000,00zł
  • środki własne Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. – 4 101 460,02zł

Więcej informacji pod adresem:

https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1557,czystsza-woda-dla-mieszkancow-gminy-dlugoleka

Inwestycje współfinansowane

Zrealizowane przy wsparciu WFOŚiGW

Nazwa zadania: „Budowa i przebudowa SUW Śliwice i SUW Łosice w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Długołęka bezpieczeństwa dostawy wody do picia”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 9.707.160,02

z czego:

  • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 4 600 000,00zł;
  • wsparcie ze strony Gminy Długołęka – 1 000 000,00zł
  • środki własne Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. – 4 101 460,02zł

 

 

SUW Łosice:

 

SUW Śliwice:

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Kiełczowie w latach 2019-2022 planuje realizować inwestycje zgodnie z zatwierdzonych Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu.

Pobierz załącznik:

Plan Wieloletni