Inwestycje

INWESTYCJE

Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku doszło do uroczystego podpisaniu umowy pożyczki pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji dwóch bardzo istotnych z punktu widzenia zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Długołęka zadań inwestycyjnych:

 • Zadanie 1: Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosice gmina Długołęka. Główne założenia inwestycji obejmują:

– Zwiększenie wydajności układu technologicznego z 85 m3/h do 130 m3/h.

– Zwiększenie retencji wody w zbiornikach wody czystej z 450 m3 do ok. 600 m3.

– Wyeliminowanie awaryjności stacji powodowanych ich stanem technicznym i niedostosowaniem układu technologicznego do obecnego składu fizykochemicznego wody surowej.

– Możliwość całodobowego monitoringu pracy stacji i pełnego opomiarowania procesów technologicznych.

– Pokrycie okresowych niedoborów wody w rejonie zaopatrzenia przez SUW Łozina.

 • Zadanie 2: Budowa i przebudowa kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Śliwice gmina Długołęka. Główne założenia inwestycji obejmują:

– Zwiększenie wydajności układu technologicznego z 50 m3/h do 120m3/h.

– Zwiększenie retencji wody w zbiornikach wody czystej z 350m3 do ok. 600m3.

– Wyeliminowanie awaryjności stacji powodowanych ich stanem technicznym i niedostosowaniem układu technologicznego do obecnego składu fizykochemicznego wody surowej.

– Możliwość całodobowego monitoringu pracy stacji i pełnego opomiarowania procesów technologicznych.

– Pokrycie okresowych niedoborów wody w rejonie Kiełczowa i Wilczyc oraz odciążenie SUW Piecowice.

Całkowity koszt realizacji obu zadań wyniesie ponad 9 500 000,00 złotych, na które składają się:

 • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 4 600 000,00zł;
 • wsparcie ze strony Gminy Długołęka – 1 000 000,00zł
 • środki własne Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. – ok. 4 000 000,00zł .

Umowę na dofinansowanie zadania, w obecności Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka oraz Sekretarza Urzędu Gminy Długołęka Mieczysława Szynkarowskiego, parafowali przedstawiciele Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu: Prezes Łukasz Kasztelowicz i Wiceprezes Bartłomiej Wiązowski oraz Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. Erwin Jacek Bolibrzuch. Gośćmi spotkania byli.

Więcej informacji pod adresem:

https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1557,czystsza-woda-dla-mieszkancow-gminy-dlugoleka

 

Zakład Usług Komunalnych w Kiełczowie w latach 2019-2022 planuje realizować inwestycje zgodnie z zatwierdzonych Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu.

Pobierz załącznik:

Plan Wieloletni

Inwestycje współfinansowane

Zrealizowane przy wsparciu WFOŚiGW

Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. http://www.wfosigw.wroclaw.pl​

 1. Zadanie: „Modernizacja i rozbudowa Systemu Wodociągowego gminy Długołęka
  W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt rzeczowy polegający na:

  – modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Siedlec poprzez zwiększenie poboru wody z ujęcia z Q=503 m3/d do wydajności Q=1500 m3/d tj. o Q=997 m3/d,
  – budowie sieci wodociągowej o długości około 3,39 km,
  – budowie dwukomorowego zbiornika żelbetowego wody czystej o pojemności 400 m3 na terenie SUW Piecowicach.

 2. Wartość ogólna przedsięwzięcia: 4 065 680,00 zł
 3. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: pożyczka w kwocie 2 439 000,00 zł.

Zdjęcia w/w inwestycji w galerii.