Instrukcja dla Klientów

Szanowni Klienci

Informujemy, że od dnia 8 czerwca 2020 roku częściowo przywracamy bezpośrednią obsługę w Biurze Obsługi Klienta z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:

  1. Obsługa przy jednym stanowisku.
  2. Zachowanie odstępu od drugiej osoby min. 1,5 metra.
  3. Klient w obowiązkowej maseczce, po obowiązkowej dezynfekcji rąk.

Podjęte w/w środki ostrożności mają na celu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia klientów oraz pracowników Zakładu Usług Komunalnych
Sp. z.o.o. w Kiełczowie.

Jednocześnie informujemy, iż prowadzenie odczytów wodomierzy
oraz planowa wymiana wodomierzy są wstrzymane do odwołania. Prosimy o podawanie stanów wodomierzy: