Galeria

Siedziba Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie

Siedziba Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. znajduje się w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 14

Stacja Uzdatniania Wody w Borowej

Stacja Uzdatniania Wody w Długołęce

Stacja Uzdatniania Wody w Łosicach

Stacja Uzdatniania Wody w Łozinie

Stacja Uzdatniania Wody w Piecowicach

Zadanie „ Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatnienia wody w Piecowicach, gmina Długołęka” zostało zrealizowane przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Stacja Uzdatniania Wody w Siedlcu

Stacja Uzdatniania Wody w Śliwicach

Przepompownia wody w Zaprężynie

Oczyszczalnia ścieków w Borowej

Oczyszczalnia ścieków w Mirkowie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bielawie

Zrealizowane przy wsparciu-WFOŚiGW​

Zadanie zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

– modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Siedlec poprzez zwiększenie poboru wody z ujęcia z Q=503 m3/d do wydajności Q=1500 m3/d tj. o Q=997 m3/d,
– Budowie sieci wodociągowejo długości około 3,39 km,
– budowie dwukomorowego zbiornika żelbetowego wody czystej o pojemności 400 m3 na terenie SUW Piecowicach.

Sprzęt