eBOK

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie​

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24.04.2018 roku Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. z siedzibą w Kiełczowie uruchomił elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
e-BOK.

e-BOK umożliwia łatwy i prosty kontakt z Biurem Obsługi Klienta Zakładu. Każdy nasz Klient posiadający podpisaną z Zakładem umowę na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz dostęp do Internetu może zalogować się do systemu by sprawdzić obecny stan konta, wystawione faktury z tytułu świadczonych przez nas usług oraz podstawowe informacje dotyczące posiadanej umowy na wodę i/lub ścieki.

Zalety e-BOK:

 • szybki, darmowy dostęp przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;
 • wygodny i prosty sposób kontrolowania należności za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków (data wystawienia faktury, termin płatności, kwota faktury, historia faktur, aktualny stan konta, historia operacji);
 • przeglądanie wykazu zawartych umów oraz aneksów do tych umów;
 • możliwość podawania stanu wodomierza oraz wgląd w historię odczytów wodomierza;
 • analiza zużycia wody w oparciu o odczyty wodomierza z danego okresu;
 • wysyłanie korespondencji, np. zgłaszanie awarii, reklamacji, aktualizacji danych, m.in. adresu zameldowania i korespondencyjnego oraz przesyłanie pism innej treści.

Aby otrzymać dostęp do e-BOK wystarczy:

 • wejść na naszą stronę internetową www.zuk-kielczow.pl;
 • w zakładce „e-BOK” po wyborze „Logowanie do systemu” wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony w polu „Rejestracja” – niezbędny jest numer Identyfikator (numer Nabywcy podany na fakturze), imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer ostatniej faktury lub numer umowy, adres e-mail oraz numer telefonu;
 • zapoznać się i zaakceptować Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ZUK Sp. z o.o.;
 • podać kod z obrazka i kliknąć „Wyślij”;
 • w terminie 2 dni roboczych na podany adres e-mail zostanie przesłane jednorazowe hasło niezbędne do zalogowania w systemie e-BOK;
 • dostęp do e-BOK można również uzyskać w siedzibie Zakładu poprzez złożenie pisemnego wniosku w Biurze Obsługi Klienta.


Jednocześnie, w celu sprawnego działania e-BOK, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie przez Użytkowników wszelkich uwag, pytań, nieprawidłowości za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: biuro@zuk-kielczow.pl,
 • pod numerem telefonu (71) 398 80 36
 • oraz pisemnie na adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 55-093 Kiełczów ul. Wilczycka 14.