Dostawa_materiałów na potrzeby ZUK

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Dostawę materiałów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z/s w Kiełczowie.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 07.06.2019 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 07.06.2019 r. godz. 1030

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

Pytanie i odpowiedzi z 05.06.2019 5-6.pdf

Pytania i odpowiedzi z 05.06.2019 1-4.pdf

Pytania i odpowiedzi 04.06.2019 r.pdf

SIWZ.pdf

zał. nr 1 formularz oferty.pdf

zał. nr 2 wzór umowy.pdf

zał. nr 3 wzór referencji.pdf