Dostawa żurawia wraz z montażem na samochodzie skrzyniowym marki Peugeot Boxer 2015r DMC 3,5t

Data i godzina opublikowania: 08-11-2022 10:13

Data i godzina ostatniej edycji:  08-11-2022 13:07

Termin składania ofert do 18-11-2022 11:00

Data protokołu z otwarcia ofert: 18.11.2022

Data protokołu z przeprowadzonego postępowania: 18-11-2022

Data przeniesienia do archiwum: 21-11-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Dostawa żurawia wraz z montażem na samochodzie skrzyniowym marki Peugeot Boxer 2015r DMC 3,5t.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: do 18.11.2022 r. godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 18.11.2022 r. godz. 1100.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania żuraw (opublikowano 18-11-2022).pdf

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 18-11-2022).pdf

SWZ Żuraw (opublikowano 08-11-2022).pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy (opublikowano 08-11-2022).pdf

Załącznik nr 1 forumlarz ofertowy (opublikowano 08-11-2022).docx

Załącznik nr. 2 Umowa – wzór (opublikowano 08-11-2022).pdf