Dostawa zestawu odbiornika GNSS z kontrolerem, oprogramowaniem i akcesoriami

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza

zainteresowane podmioty do składania ofert na „Dostawę fabrycznie nowego zestawu składającego się z odbiornika GNSS z kontrolerem, oprogramowaniem terenowym i akcesoriami dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z/s w Kiełczowie.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 19.09.2019 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 19.09.2019 r. godz. 1030

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

SIWZ.pdf

Zał. nr 1 – formularz oferty.pdf

Zał. nr 2 – wzór umowy.pdf

Zał. nr 3 – wzór referencji.pdf