Dostawa wodomierzy i akcesoriów 2019

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów,
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty
do składania ofert na dostawę nowych wodomierzy (wraz z kompletem gumowych uszczelek) i akcesoriów wodomierzowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych
Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie
. Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 06.03.2019 r., godz.0900.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania 21.03.2019
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytania i odpowiedzi 1z 28.02.2019.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik 1-Wzór formularza oferty.pdf
Załącznik 1-Wzór formularza oferty.doc
Załącznik 2-Wzór umowy.pdf