Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al (OH)XCly+H2O

Data i godzina opublikowania: 01-02-2023 13:01

Data i godzina ostatniej edycji:  10-02-2023 10:51

Termin składania ofert do 14-02-2023 10:00

Data unieważnienia 14-02-2023 11:39

Data przeniesienia do archiwum: 14-02-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al (OH)XCly+H2O.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 14.02.2023 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Informacja o unieważnieniu – Dostawa PAX (opublikowano 14-02-2023).pdf

Odpowiedzi na pytania 07.02.2023 (opublikowano 08-02-2023).pdf

UMOWA PAX ZAŁ NR 2_Obowiazuje od 07.02.2023 (opublikowano 08-02-2023).pdf

SWZ Dostawa roztworu chlorku poliglinu (opublikowano 01-02-2023).pdf

Zał. 1 Formularz oferty Dostawa roztworu chlorku poliglinu (opublikowano 01-02-2023).pdf

Zal. 2 Projekt umowy Dostawa roztworu chlorku poliglinu (opublikowano 01-02-2023).pdf