Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al (OH)XCly+H2O

Data i godzina opublikowania: 14-02-2023 13:42

Data i godzina ostatniej edycji:  17-02-2023 11:54

Termin składania ofert do 24-02-2023 10:00

Rozstrzygnięcie z dnia: 27-02-2023

Data przeniesienia do archiwum: 01-03-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al(OH)XCly+H2O.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 24.02.2023 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygniecie postepowania Dostawa PAXu (opublikowano 28-02-2023).pdf

Odpowiedz na pytanie Dostawa chlorku poliglinu (opublikowano 17-02-2023).pdf

SWZ Dostawa chlorku poliglinu (opublikowano 14-02-2023).pdf

Zał. 1. Formularz oferty Dostawa chlorku poliglinu (opublikowano 14-02-2023).pdf

Zał. 2 Wzor Umowy – Dostawa chlorku poliglinu (opublikowano 14-02-2023).pdf