Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2020

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al (OH)XCly+H2O”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 21.02.2020 r. do godz. 10.00.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie wodny roztwór chlorku poliglinu 24.02.2020.pdf

Protokół otwarcia 21.02.2020.pdf

SIWZ 27.01.2020.pdf

Formularz Ofertowy załącznik nr 1 27.01.2020.pdf

Umowa załącznik nr 2 27.01.2020.pdf