Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu Al 2018

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71/398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Dostawę wodnego roztworu chlorku poliglinu Al(OH)XCly+H2O.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 21.02.2018 r. do godz. 1000
Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.
Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik 2-Umowa.pdf