Dostawa traktorka ogrodowego samojezdnego - kosiarki wraz z agregatem tnącym

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z s. w Kiełczowie zaprasza do składania ofert na dostawę traktorka ogrodowego samojezdnego – kosiarki wraz z agregatem tnącym według zamieszczonej poniżej specyfikacji.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Specyfikacja-Dostawa traktorka ogrodowego samojezdnego.pdf

Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Urbaniak, tel. 530-263-169, e-mail: p.urbaniak@zuk-kielczow.pl