Dostawa szaf sterowniczych pompowni dwupompowych do pomp o mocy 5,9 kW

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Dostawa szaf sterowniczych pompowni dwupompowych do pomp o mocy 5,9 kW”

Dokumentacja postępowania do pobrania na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 15.03.2022 r. do godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1-wzór umowy.pdf

Załącznik nr 2-formularz ofertowy.pdf