Dostawa systemu do inspekcji kanalizacji wraz w wyposażeniem

Data i godzina opublikowania: 04-07-2022 09:10

Data i godzina ostatniej edycji:  04-07-2022 09:10

Termin składania ofert do 11-07-2022 10:00

Data protokołu z przeprowadzonego postępowania: 11-07-2022

Data przeniesienia do archiwum: 14-07-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Dostawę systemu do inspekcji kanalizacji wraz w wyposażeniem.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert:11.07.2022 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania system do inspekcji kanalizacji (opublikowano 13-07-2022).pdf

Zaproszenie do składania ofert dostawa systemu do inspekcji kanalizacji (opublikowano 04-07-2022).pdf

Formularz ofertowy system do inspekcji kanalizacji (opublikowano 04-07-2022).pdf

Wzór umowy (opublikowano 04-07-2022).pdf