Dostawa Samochodu wraz z przestrzenią ładunkową

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów,
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Dostawa fabrycznie nowego Samochodu dostawczego dostosowanego do przewozu min 6 osób wraz z przestrzenią ładunkową w ramach leasingu operacyjnego dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie”

Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Uwaga zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 08.02.2019 r., godz.1000.

Termin otwarcia ofert 08.02.2019 r., godz. 1030.

Uwaga jest SIWZ z modyfikacjmi.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Przedłużenie terminu składania ofert.pdf
Pytania i odpowiedzi z dn 21-01-2019.pdf
Pytanie i odpowiedź1 z dn 01-02-2019.pdf
Pytanie i odpowiedź z dn 24-01-2019.pdf
Pytanie i odpowiedź z dn 25-01-2019.pdf
Pytanie i odpowiedź z dn 28-01-2019.pdf
Pytanie1 i odpowiedź z dn 01-02-2019.pdf
SIWZ.pdf
SIWZ-modyfikacja.pdf
Unieważnienie.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf