Dostawa Samochodu dostawczego-przewóz trzech osób

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego dostosowanego do przewozu  3 osób wraz z zabudowaną przestrzenią ładunkowąZaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 22.07.2019 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 22.07.2019 r. godz. 1020

Pobierz załączniki:

Unieważnienie.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik 1-formularz oferty.pdf

Załącznik 1-formularz oferty.doc

Załącznik 2-wzór umowy.pdf