Dostawa nowego Samochodu typu VAN

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów,
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty
do składania ofert na “Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego Samochodu typu VAN dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie”

 

Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Uwaga zmiana terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 08.02.2019 r., godz.1000.

Termin otwarcia ofert 08.02.2019 r.,  godz. 1030.

Uwaga jest SIWZ z modyfikacjmi.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie zostało unieważnione, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Przedłużenie terminu składania ofert.pdf
Pytania i odpowiedzi z dn 21-01-2019.pdf
Pytanie i odpowiedź z dn 28-01-2019.pdf
Pytanie1 i odpowiedź z dn 01-02-2019.pdf
Pytanie1 i odpowiedź z dn 30-01-2019.pdf
SIWZ.pdf
SIWZ-modyfikacja.pdf
Unieważnienie.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf