Dostawa, montaż i uruchomienie sitopiaskownika na terenie stacji zlewczej w oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Data i godzina opublikowania: 21-08-2023 10:58

Data i godzina ostatniej edycji:  28-08-2023 13:59

Termin składania ofert do 28-08-2023 10:00

Protokół z przeprowadzonego postępowania z dnia: 28-08-2023

Data przeniesienia do archiwum: 29-08-2023

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail: biuro@zuk-kielczow.pl, tel. 71-398-80-36 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na:

Dostawę, montaż i uruchomienie sitopiaskownika na terenie stacji zlewczej w oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Sposób odbioru SWZ: dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Terminy wykonania zamówienia: do 12 tygodni od dnia podpisania umowy

Wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Miejsce składania ofert: siedziba ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy

Termin składania ofert: 28.08.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.08.2023 r. godz. 10:30

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie.

Pobierz załączniki:

Protokoł z przeprowadzonego postepowania – dostawa sitopiaskownika na OS Mirków (opublikowano 28-08-2023).pdf

SWZ – Dostawa i montaz sitopiaskownika na OS Mirków (opublikowano 21-08-2023).pdf

Zal. 1 Formularz ofertowy – Dostawa i montaz sitopiaskownika na OS Mirków (opublikowano 21-08-2023).pdf

Zal. 2. Wzor umowy – Dostawa i montaz sitopiaskownika na OS Mirków (opublikowano 21-08-2023).pdf

Zal. 3 Oswiadczenia – Dostawa i montaz sitopiaskownika na OS Mirków (opublikowano 21-08-2023).pdf

Zal. 4. Wykaz zamowien – Dostawa i montaz sitopiaskownika na OS Mirków (opublikowano 21-08-2023).pdf