Dostawa Minikoparki gąsienicowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę Minikoparki gąsienicowej z osprzętem na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie. Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie repliki zegarków poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 27.03.2018r., godz.0900.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 27.03.2018 r. godz. 0900 na dzień 03.04.2018 godz. 0900.
Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Przedłużenie terminu składania ofert.pdf
Pytania1-3 i odpowiedzi z dn 23-03-2018.pdf
Pytania1-8 i odpowiedzi z dn 20-03-2018.pdf
Pytanie1 i odpowiedź z dn 22-03-2018.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik 2-wzór umowy.pdf