Dostawa materiałów na potrzeby ZUK

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na dostawę materiałów do budowy sieci wodociągowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie. Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 27.04.2018 r., godz.0900.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie1 i odpowiedź z dn 25-04-2018.pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik 2-Wzór umowy.pdf