Dostawa materiałów do remontu węzłów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Dostawa materiałów do remontu węzłów wodociągowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z/s w Kiełczowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 24.10.2018 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 24.10.2018 r. godz. 920.

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Postępowanie jest zakończone, dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:
Protokół z otwarcia ofert.pdf
pytania i odpowiedzi z 19.10.2018 r..pdf
pytania i odpowiedzi z 22.10.2018 r..pdf
Rozstrzygnięcie.pdf
SIWZ.pdf
Zał. 1 – formularz ofertowy.pdf
Zał. 2 – wzór umowa.pdf
Zał. 3 – wzór referencji.pdf