Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla ZUK Sp. z o.o. w Kiełczowie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71/398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kiełczowie”.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 17.03.2020 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 17.03.2020 r. godz. 1030

Protokół z otwarcia ofert w załączniku poniżej.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Protokół otwarcia GIS 17.03.2020.pdf

Pytania i odpowiedzi do Zapytania GIS 13.03.2020.pdf

0 SIWZ 09.03.2020.pdf

1 Formularz Oferty 09.03.2020.pdf

2 Wzór Umowy 09.03.2020.pdf

2 Załącznik nr 3 do Umowy 09.03.2020.pdf

3 Wzór Umowy powierzenia, przetwarzania danych osobowych.pdf

Ogłoszenie.pdf