Dostawa i instalacja cyfrowej wagi samochodowej stalowej, najazdowej – 8m 40T

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Dostawę i instalację cyfrowej wagi samochodowej stalowej, najazdowej – 8m 40T”.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

 

Termin składania ofert: 03.08.2021 r. godz. 1000.

Termin otwarcia ofert: 03.08.2021 r. godz. 1100.

 

Pobierz załączniki:

Protokół z rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia.pdf

Pytania i odpowiedzi-27-07-2021.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 – formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf