Dostawa hydrantów i materiałów 2019

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów fax. (71 398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Dostawa hydrantów oraz materiałów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie”.. Ceny podane w ofertach winny obejmować cały przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 07.03.2019r., godz.1000.

Pobierz załączniki:

Rozstrzygnięcie 09.04.2019
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie i odpowiedź nr 1 z dn 04-03-2019 r.pdf
SIWZ.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.pdf
Załącznik 1-Formularz oferty.doc
Załącznik 2-Wzór umowy.pdf