Dostawa flokulantu Zetag 9248FS wspomagającego odwadnianie osadu wytworzonego na oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Data i godzina opublikowania: 02-12-2022 18:32

Data i godzina ostatniej edycji:  02-12-2022 18:32

Termin składania ofert do 12-12-2022 10:30

Data protokołu z przeprowadzonego postępowania: 13-12-2022

Data przeniesienia do archiwum: 15-12-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Dostawa flokulantu Zetag 9248FS wspomagającego odwadnianie osadu wytworzonego na oczyszczalni ścieków w Mirkowie.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 12.12.2022 r. godz. 1030.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania Dostawa flokulantu na OS Mirków (opublikowano 14-12-2022).pdf

SWZ Dostawa flokulantu na OS Mirków (opublikowano 02-12-2022).pdf

Formularz oferty Dostawa flokulantu OS Mirków (opublikowano 02-12-2022).pdf

Wzor umowy Dostawa flokulantu OS Mirkow (opublikowano 02-12-2022).pdf