Dostawa flokulantu-OŚ Mirków

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów
fax. (71/398-81-81), e-mail (zukkielczow@onet.pl)
zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na Dostawę flokulantu wspomagającego odwadnianie osadu wytworzonego na oczyszczalni ścieków w Mirkowie.”

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 04.04.2019 r. do godz. 10.00

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Pytanie1-3 i odpowiedzi.pdf
SIWZ.pdf
Sprostowanie do SIWZ.pdf
Załącznik1-Formularz oferty.pdf
Załącznik2-Umowa.pdf
Załącznik3 do SIWZ.pdf
Załącznik4 do SIWZ.pdf
Załącznik5 do SIWZ.pdf