Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy w technologii ultradźwiękowego pomiaru wody zimnej ze zintegrowanymi modułami radiowymi

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Dostawę fabrycznie nowych wodomierzy w technologii ultradźwiękowego pomiaru wody zimnej ze zintegrowanymi modułami radiowymi”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 12.07.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 12.07.2021 r. godz. 930.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania.pdf

Protokół z otwarcia.pdf

swz.pdf

załącznik nr 1 formularz ofertowy.pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

załącznik nr 2 wzór umowy.pdf