Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy w technologii ultradźwiękowego pomiaru wody zimnej ze zintegrowanymi modułami radiowymi

Data i godzina opublikowania: 09-05-2022 9:55

Data i godzina ostatniej edycji:  13-05-2022 14:49

Termin składania ofert do 23-05-2022 9:00

Termin otwarcia ofert: 23-05-2022 9:30

Data protokołu z otwarcia ofert: 30.05.2022

Data protokołu z przeprowadzonego postępowania: 30-05-2022

Data przeniesienia do archiwum: 31-05-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

Dostawę fabrycznie nowych wodomierzy w technologii ultradźwiękowego pomiaru wody zimnej ze zintegrowanymi modułami radiowymi”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Uwaga:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie wydłuża terminy:

  1. Do dnia 23-05-2022 r. do godz. 9.00 następuje termin składania ofert.
  2. Do dnia 23-05-2022 r. do godz. 9.00 należy wpłacić Wadium w wysokości 8500,00 zł., tak aby na dzień otwarcia ofert do godz. 9.00 kwota znajdowała się na koncie Zakładu.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZUK Sp. z o.o. dnia 23.05.2022 r. o godz. 9.30.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania (opublikowano 30-05-2022)

Protokół z otwarcia ofert (opublikowano 30-05-2022).pdf

SWZ (opublikowano 09-05-2022).pdf

Załącznik nr 1-Formularz oferty (opublikowano 09-05-2022).pdf

Załącznik nr 1-Formularz oferty (opublikowano 13-05-2022).doc

Załącznik nr 2-wzór umowy (opublikowano 09-05-2022).pdf