Dostawa fabrycznie nowego samochodu Typu Van do przewozu 3 osób

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert  na dostawę fabrycznie nowego samochodu Typu Van dostosowanego do przewozu 3 osób wraz z zabudowaną przestrzenią ładunkową dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 21.10.2020 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 21.10.2020 r godz. 1200.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia.pdf

Pytanie i odpowiedź z dnia 16-10-2020.pdf

Pytania i odpowiedzi z dnia 16-10-2020.pdf

Pytanie i odpowiedź z dnia 15-10-2020.pdf

Pytania i odpowiedzi z dnia 14-10-2020.pdf

Pytania i odpowiedzi z dnia 12-10-2020.pdf

SIWZ.pdf

Formularz Oferty.pdf

umowa.pdf