Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Furgon

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów tel. 713988036/39, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu typu Furgon przystosowanego do przewozu 3 osób”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie: www.zuk-kielczow.pl lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: do 30.09.2021 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 30.09.2021 r. godz. 1200. 

Pobierz załączniki:

rozstrzygnięcie.pdf

SWZ.pdf

załącznik nr 1 wzór oferty wraz z oświadczeniami.pdf

załącznik nr 2 wzór umowy.pdf