Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 Mg

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert  na Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 Mg z zabudowanym urządzeniem ciśnieniowym do udrażniania kanalizacji dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej lub w siedzibie Spółki.

Termin składania ofert: 05.11.2020 r. godz. 900.

Termin otwarcia ofert: 05.11.2020 r godz. 1230.

Pobierz załączniki:

Protokół z postępowania i rozstrzygnięcia.pdf

Protokół z otwarcia ofert.pdf

Pytanie i odpowiedź z dnia 02-11-2020.pdf

Pytanie i odpowiedź z dnia 26-10-2020.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik 1-Formularz oferty.pdf

Załącznik 2-Umowy.pdf