Dostawa dwóch pomp Flygt typ NP 3153 185 SH 273 11 kW wraz z osprzętem

Data przeniesienia do archiwum: 31-05-2022

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, e-mail biuro@zuk-kielczow.pl zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Dostawa dwóch pomp Flygt typ NP 3153 185 SH 273 11 kW wraz z osprzętem”

Dokumentacja postępowania do pobrania na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 10.03.2022 r. do godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1-wzór umowy.pdf

Załącznik nr 2-formularz ofertowy.pdf