Dostawa do Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie ul. Bławatna 1a roztworu siarczanu (VI) żelaza (III) o zawartości żelaza w granicach 36 – 41 % wagowo i gęstości ς nie mniejszej niż 1,50 g/cm3 i nie większej niż 1,58 g/cm3, w partiach po około 7 m3 dla Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie

Data i godzina opublikowania: 20-07-2022 12:15

Data i godzina ostatniej edycji:  20-07-2022 12:15

Termin składania ofert do 25-07-2022 10:00

Data protokołu z przeprowadzonego postępowania: 28-07-2022

Data przeniesienia do archiwum: 01-08-2022

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, tel. 71/398-80-36, e-mail (biuro@zuk-kielczow.pl) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na 

„Dostawa do Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie ul. Bławatna 1a roztworu siarczanu (VI) żelaza (III) o zawartości żelaza w granicach 36 – 41 % wagowo i gęstości ς nie mniejszej niż 1,50 g/cm3 i nie większej niż 1,58 g/cm3, w partiach po około 7 m3 dla Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dostępne na stronie poniżej.

Termin składania ofert: 25.07.2022 r. godz. 1000.

Pobierz załączniki:

Protokół z przeprowadzonego postępowania dostawa siarczanu żelaza (opublikowano 29-07-2022).pdf

Zaproszenie do składania ofert dostawa siarczanu żelaza (opublikowano 20-07-2022).pdf

Formularz ofertowy dostawa siarczanu żelaza (opublikowano 20-07-2022).pdf

Wzór Umowa dostawa siarczanu żelaza (opublikowano 20-07-2022).pdf